การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Healthy Exercise

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายช่วยเสริ สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และระบบไหลเวียนโลหิต การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้

  

ประโยชน์ต่อสุขภาพ


          1. ระบบไหลเวียนโลหิต
          1.1 ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น สามารถสูบฉีดโลหิตได้ปริมาณมากขึ้น
          1.2 เพิ่มหลอดโลหิตฝอยมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น          1.3 ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ทั้งในขณะพัก และออกกำลังกาย ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย
          1.4 ลดแรงต้านทานส่วนปลายของหลอดโลหิตฝอยทำให้ความดันโลหิตลดลงทั้งขณะพัก และออกกำลัง   กายลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
          2. ระบบหายใจ
          2.1 ความจุปอดเพิ่มขึ้น ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น
          2.2 เพิ่มปริมาณโลหิตไปสู่ปอด ทำให้การไหลเวียนของปอดดีขึ้น
          2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
          3. ระบบชีวเคมีในเลือด
          3.1 ลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จึงลดอัตราเสี่ยงต่อ     โรคหลอด เลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
          3.2 เพิ่ม HDL Cholesterol ซึ่งช่วยลดการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
          3.3 ลดน้ำตาลส่วนเกินในเลือด เป็นการช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
          4. ระบบประสาทและจิตใจ
          4.1 ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด
          4.2 มีความสุขและรู้สึกสบายใจจากสาร Endorphin ที่หลั่งออกมาจากสมองขณะออกกำลังกาย


  ขั้นตอนและหลักในการปฏิบัติ

ถ้ามีอายุมากกว่า 35 ปี ควรตรวจสุขภาพ ว่ามีโรคหัวใจหรือไม่ก่อน การ  ออกกำลังกายชนิดนี้ ควรรู้วิธีเหยียดและยืดกล้ามเนื้อ รวมทั้งอุ่นเครื่อง  (Warm up) และเบาเครื่อง   (Cool down) หลักในการปฏิบัติ เป็นการใช้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างน้อย 1 ใน 6 ส่วน ของร่างกาย ออก     กำลังอย่างสม่ำ เสมอ


  รูปแบบการออกกำลังกาย


          มีหลากหลายชนิดเช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค  ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส   แบดมินตัน ตระกร้อ ข้ามตาข่าย วอลเลย์ บอล เป็นต้น เราควรงดการออกกำลังกาย ในขณะเจ็บป่วย มีไข้ พักผ่อนไม่พอ ควรออกกำลังกายก่อนอาหารหรือหลังอาหารหนักผ่านไป 3-4 ชั่วโมง และดื่มน้ำอย่างเพียงพอ สวมเสื้อผ้าที่เหมาะ สมควรพักหากมีอาการแน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน  และไปพบแพทย์